all-truffles.com

Categories
Uncategorized

Everything about the truffles

Truffles (Tuber) are a type of fungi. Depending on how they look from the inside and outside they divide into three groups: red, white and black, also called ‘black diamond’.

They have long been a symbol throughout theworld of luxury, prosperity and gourmetcuisine in general. Known since ancient times, they were considered by the Greeks and the Romans to be a natural aphrodisiac.

Truffles are underground fungi that grow in the roots of certain species of trees in symbiosis with them – poplar, linden, oak, willow, cherry, hornbeam, hazel. They are very rare, which is why their price is high. Their rates depend on the type of truffle, the quality of it and in which country they are traded.

Categories
Uncategorized @bg

Всичко за трюфелите

Трюфелите (Tuber) са вид гъби. Според вътрешния и външния си вид те се разделят на три групи: черни, червени и бели, откъдето и наименованието „черен диамант“, което им се дава понякога.

Те отдавна са символ в цял свят на лукса, благосъстоянието и като цяло на гурме кухнята. Познати от древни времена, те са считани от гърците и римляните за естествен афродизиак.

Трюфелите са подземни гъби, растящи обезателно в корените на определен вид дървета в симбиоза с тях – топола, липа, дъб, върба, череша, габър, леска. Те са голяма рядкост заради, което цената им е висока. Цената им зависи от кой вид са трюфелите, с какво качество са и в коя държава се търгуват.